• 1397/09/18
أبعاد السجادة الحجرية في المسجد

أبعاد السجادة الحجرية في المسجد

.

.

دهقانی

سلاممن برای محراب مسجد، فرش طرح محراب می‌خوام۱.۷۰×۱.۷۰ که باید بالاشو با زاویه محرابمون بِبُرّم.رنگ قرمزپیشنهادی دارید که زاویه محراب مسجد رو بشه با زاویه فرش شما یه اندازه کرد؟

پاسخ

سلام معمولا برای اینگونه محراب ها از چند فرش سجاده ای استفاده میشه.و هر مقدرا که اضافه بود توسط نصاب برش داده ممیشه. و زاویه ی قبله هم از ابتدای کار برای فرش ها در نظر گرفته میشه. امکان بافت مطابق با سفارش مشتری وجود داره. رنگ های مختلف هم قابل سفارش هست. برای سفارش تماس بگیرید.

Captcha