موقعنا

اتصل بنا شرکت سجاده المسجد سجاده نقش کاشان

آدرس نمایشگاه و کارخانه: کاشان، کیلومتر2 جاده نوش آباد، قبل از ریل راه آهن، روبروی صنایع موتوری تلفن کارخانه:03155587492-03155587493 تلفن نمایشگاه:03155587492 فکس:03155587493 مدیر فروش نمایشگاه:09132638091 مدیرعامل:09131617066
آدرس دفتر مرکزی: کاشان، شهرک صنعتی آران و بیدگل، میدان صنعت، مجتمع صنعتی تجاری نور / تلفن:1-03154750200 / فکس:03154750281 / موبایل:09132765022
03155587492-03154750200,1 - 989131617066+
info@SajadehNaghsh.com

رمز الحماية:

Captcha