• 1397/03/13
چرا برای فرش مسجد فرش سجاده ای بخریم؟

چرا برای فرش مسجد فرش سجاده ای بخریم؟

در این مقاله مزایای استفاده از سجاده فرش یا همان فرش سجاده ای را بیان میکنیم: 

  1. یکپارچگی و نظم فرش های سجاده ای نظم، یکپارچگی  و زیبایی محیط را دو چندان میکند.
  2. استفاده از سجاده فرش به عنوان  فرش مسجد به آسانی گویای جهت قبله خواهد بود.
  3. استفاده از  فرش های سجاده ای محرابی به عنوان فرش مخصوص مسجد  نظم و هماهنگی صفوف نمازگذاران را به دنبال خواهد داشت.
  4. فرش سجاده ای قابلیت بافت با هر شکل و اندازه ای را دارد لذا استفاده از آن در محیط هایی که شکل هندسی منظمی ندارند ، استفاده از فرش کناره و حاشیه ای را حذف خواهد کرد.
  5. با توجه به اینکه فرش های سجاده ای مخصوصا فرش مسجد به صورت رول هایی با اندازه ی مشخص طراحی میشوند نصب، ترمیم یا تعویض سجاده فرش  به آسانی و با کمترین هزینه قابل انجام خواهد بود.
  6. قیمت فرش سجاده ای به نسبت شانه و تراکم فرش ، مختلف می باشد و  از این حیث بسیار بهتر از فرش ماشینی بوده و به لحاظ تنظیم قیمت فرش سجاده ، می توان بسته به بودجه مسجد تنظیم کرد.
  7. سجاده فرش ، دارای طرح و رنگ های مختلفی ست که با توجه به فضای داخلی مسجد می توان نوع آن را انتخاب نمود. ضمن اینکه می توان از فرش سجاده ای محرابی و غیر محرابی ( فرش سجاده ای تشریفاتی) نیز استفاده کرد.

.

Captcha