موقعیت مکانی ما

تماس با ما شرکت سجاده فرش سجاده نقش

آدرس نمایشگاه و کارخانه و دفتر مرکزی: کاشان، کیلومتر2 جاده نوش آباد، قبل از ریل راه آهن، روبروی صنایع موتوری / دفتر مرکزی:09132767280 مدیرعامل:09131617066 تلفن کارخانه:03155587492-03155587493 تلفن نمایشگاه:03155587492 فکس:03155587493 مدیر فروش نمایشگاه:09132638091
آدرس دفتر و مشاوره فروش : کاشان، شهرک صنعتی آران و بیدگل، میدان صنعت، مجتمع صنعتی تجاری نور / موبایل: 09132767280 مدیرعامل:09131617066
03155587491 - 0989132767280-0989132638091
info@SajadehNaghsh.com

کد امنیتی:

Captcha