• 1397/03/29
رفوگری فرش سجاده ای(بخش اول)

رفوگری فرش سجاده ای(بخش اول)

رفوگری در لغت به معنای دوخت پارگی و سوراخ های فرش یا سجاده فرش به صورتی ست که به آسانی قابل مشاهده نباشد. در اصطلاح نیز به معنای اصلاح و تعمیر عیب و ایرادهای فرش یا سجاده فرش به هنگام ایجاد مشکلاتی برای آن می باشد. رفوگری را ابتدا بافندگان فرش دست باف انجام میدادند، اما  پیدایش فرش ماشینی و وجود نواقصی در تولید فرش ماشینی و... شغل رفوگری را از بافندگی فرش مجزا کرد. رفوگر باید با آگاهی کامل ازعلت  بروز عیب، با داشتن علم و تجربه در فنون رفوگری به  ترمیم و رفوکردن فرش، سجاده فرش یا فرش تشریفات اقدام کند.

فرش سجاده ای یا هر نوع فرش به دلایل مختلف ممکن است به رفو نیاز داشته باشد این دلایل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

1) حین بافت فرش سجاده ای، قالی یا فرش و قبل از تحویل به مصرف کننده:

حین بافت فرش یا سجاده فرش دستباف ممکن است به علت بی احتیاطی یا ... فرش از روی دار قالی پاره شود، در بافت سجاده فرش ماشینی نیز ممکن است قسمتی از فرش جفتی بافته یا اصلا بافته نشده باشد در این صورت فرش یا سجاده فرش  قبل از تحویل به مشتری به رفو نیاز خواهد داشت.

 کیفیت مواد اولیه استفاده شده در تولید فرش  یا دستگاه فرش بافی نیز ممکن است باعث بروز مشکل در فرش شده و فرش را به رفو نیازمند کند.

2) هنگام استفاده از فرش:

فرسایش فرش یا فرش سجاده ای، مجاورت با مواد شیمیایی، ضربه، سوختگی، پوسیدگی یا بیدزدگی، رطوبت، بریده شدن قسمتی ازفرش های سجاده ای یا دیگر فرش ها هنگام استفاده از وسایل برنده، از بین رفتن چله، از دست دادن رنگ اولیه نخ ها از دلایلی است که ممکن است هنگام استفاده از فرش های سجاده ای یا فرش های معمولی این فرش ها را به رفو نیازمند کند.

در شرکت های سجاده فرش یا فرش بافی، فرش، پس از بافت توسط کارشناس بافت فرش  بررسی  و در صورت وجود مشکل  رفو انجام میشود.  داشتن مهارت و ابزارهای مخصوص برای رفوگری دو موردی هستند که در ظرافت و کیفیت فرش سجاده ای یا معمولی تاثیر بسزایی دارند.

ناگفته نماند درصورتی که  فرایند رفوگری به صورت  صحیح انجام نشود در قیمت فرش سجاده ای یا فرش معمولی نیز اثر گذار خواهد بود. قیمت فرش سجاده ای یا فرش رفو شده در صورتی که با رفو شدن ظاهرآن نامناسب شود ارزان تر خواهد بود. لازم به ذکر است خرید سجاده فرش یا فرش معمولی رفو شده  کمتر از خرید سجاده فرش سالم می باشد بنابراین عملیات رفوگری در تولید، خرید و فروش سجاده فرش نیز بی تاثیر نیست.

.

Captcha