• 1397/07/09
طرح و نقش فرش سجاده ای تشریفاتی

طرح و نقش فرش سجاده ای تشریفاتی

برای کمک به مشتریان درانتخاب طرح و خرید سجاده فرش، در مقاله ی قبل از طرح های مختلف فرش های سجاده ای محرابی و فرش سجاده قیمت مناسب گفتیم و در این مقاله طرح های مختلف فرش سجاده ای تشریفاتی را بیان میکنیم:

در بیان تفاوت فرش های سجاده ای گفتیم که سجاده فرش محرابی به شکل محراب بوده و در مساجد شیعیان استفاده میشود و فرش سجاده ای تشریفاتی  شبیه فرش کناره بوده و در مساجد اهل سنت استفاده میشود.

خرید-فرش-محرابی-خرید-فرش-تشریفا-نمازخانه-مسجد

فرش سجاده ای تشریفاتی معمولا از دو بخش تقسیم میشود: خطوط حاشیه ی فرش مسجد و طرح زمینه ی اصلی فرش مسجد تشریفاتی

 

زمینه ی اصلی فرش های سجاده ای تشریفاتی:

بسته به نظر خریدار طرح های متفاوتی برای فرش های سجاده ای تشریفاتی وجود دارد اما معمولا این فرش های سجاده ای ساده هستند. این طرح ها میتواند شامل گل و بوته، اشکال هندسی مختلف مانند لوزی، دایره، انواع چندضلعی، خطوط درهم و انواع طرح های مختلف باشد. هر طرح زیبایی که به ذهنتان برسد را میتوانید برای این فرش های سجاده ای در نظر بگیرید. طرح های مختلف فرش های سجاده ای تشریفاتی متعلق به شرکت سجاده فرش سجاده نقش را میتوانید از اینجا ببنید.

 

خطوط حاشیه ی فرش مسجد تشریفاتی:

این خطوط در بالا و پایین  فرش سجاده ای قرار میگیرند.همه ی فرش های سجاده ای تشریفاتی خط پایین را دارند که به این خط در سجاده فرش "خط پا" میگویند چرا که توسط این خطوط حاشیه صفوف نماز در مسجد تعیین میشود که افراد روی این خط ها ایستاده و خطوط نماز را مرتب مینمایند. این خط ممکن است برای بالای فرش تشریفات استفاده شود و جای مهر باشد. بنابراین خط حاشیه اگر در مساجد شیعیان باشد جای مهر و اگر در مساجد اهل سنت باشد خط پا خواهد بود.

خط پا علاوه بر مرتب نمودن خطوط نماز در مساجد مکمل طرح زمینه ی سجاده فرش است و زیبایی فرش سجاده ای را دو چندان میکند.

طرح خط پا معمولا براساس طرح زمینه و همان طور که گفتیم مکمل آن است و با توجه به آن انتخاب میشود. مثلا بسته به نوع طرح اگر در فرش سجاده ای در زمینه گل و بوته به کار رفته باشد برای حاشیه قسمتی از بوته ها یا گل ها استفاده میشود مانند فرش سجاده ای تشریفاتی کد 4010  اگر فرش سجاده ای دارای زمینه ی ساده تری باشد سعی میشود طرحی زیبا و شلوغ تر برای خط پا، سادگی زمینه ی سجاده فرش را جبران کند مانند فرش سجاده ای طرح 5050 

 

در بعضی طرح های فرش های سجاده ای تشریفاتی برای تکمیل طرح و عدم سادگی زیاد، خطوط حاشیه ای را در بالای سجاده فرش مسجد نیز قرار میدهند که این خطوط معمولا شبیه خط پا است و یا در بعضی موارد شبیه دو نوار در بالای فرش مسجد کشیده شده است.

البته ناگفته نماند که وجود این طرح میتواند تاثیر زیادی در مشخص شدن بالا و پایین فرش سجاده ای مسجد و مشخص شدن قبله داشته باشد چرا که وقتی فرش های سجاده ای تشریفاتی به دنبال هم و در ردیف هایی پهن میشوند گاهی ممکن است ببیننده را دچار اشتباه آنی در این تشخیص کنند. 

 

 

.

Captcha