• 1397/09/21
نماز خواندن روی سجاده و سجاده فرش

نماز خواندن روی سجاده و سجاده فرش

از آنجایی که نماز یکی از آسان ترین و مهمترین راه های ارتباط و نزدیک شدن به خدا است، یکی از اموری که نمازگزاران به آن اهمیت می دهند، پاکیزه بودن لباس و مکان نماز است. پاک بودن لباس یکی از شرایط نماز است اما پاکیزه بودن محل و مکان نه.همانطور که در رساله ی حضرت آیت الله خامنه ای امده است:

"مکان نمازگزار، اگر نجس است طوری تر نباشد که به بدن یا لباس او سرایت کند، بنابراین اگر مکان نمازگزار نجس باشد، ولی نجاست آن به لباس یا بدن وی سرایت نکند و محل سجده هم پاک باشد نماز خواندن در آن مکان اشکال ندارد."

اما چون نماز میعادگاه عاشقان با خدای پاکی هاست. اکثر نماز گزاران به پاکیزه بودن مکان نماز اهمیت می دهند. به همین دلیل بیشتر افراد سعی می کنند از سجاده فرش یا سجاده استفاده کنند. چرا که بعضی اوقات پای نمازگزار خیس است و ایستادن روی فرش سجاده ای که نماز گزار به پاکی آن مطمئن باشد به او اطمینان و آرامش می بخشد.

احکام نماز خواندن روی سجاده فرش:

- نماز خواندن روی فرش، فرش سجاده ای یا سجاده که نجس اما خشک باشد صحیح است اما بهتر است سجاده فرش پاک باشد چرا که یکی از علت های استفاده از سجاده فرش مسجد این است که روی فرشی که پاک است نماز خوانده شود.

- اگر فرش سجاده یا سجاده، نجس و دارای رطوبت باشد نماز روی آن اشکال دارد.

- اگر موی سگ روی فرش، فرش سجاده ای و یا سجاده باشد نماز باطل است.

- اگر جنس فرش های سجاده ای یا سجاده از ابریشم باشد مشکلی ندارد و نماز صحیح است. چون نماز خواندن با لباسی که از جنس ابریشم باشد مشکل دارد و استفاده از سجاده فرش پوشش و لباس محسوب نمی شود.

فرش نمازخانه مدرسه

- نماز خواندن روی فرش سجاده ای غصبی حرام است، بنابراین اگر سجاده فرش برای فرد دیگری باشد باید از صاحب فرش های سجاده ای اجازه بگیرید.

- نماز خواندن روی فرش سجاده ای که دارای عکس مسجدالحرام و مسجد النبی، یا دارای کلمات قرآنی و اسامی خداوند باشد صحیح است و مشکلی ندارد. البته باید توجه داشته باشیم که اسامی خداوند و آیات قرآن زیر پا قرار نگیرند.

- اگر زن و مرد بخواهند هم زمان در کنار هم روی فرش های سجاده ای نماز بخوانند، سجاده فرش مرد باید جلوتر از سجاده فرش زن قراربگیرد و فرش سجاده ای زن پشت سر مرد باشد. درغیر این صورت نماز زن مکروه است.

- اگر سجاده فرش مسجد یا سجاده در محلی پهن شود که مجسمه های حیوانات یا انسان ها قرار دارد نماز صحیح اما مکروه است.

- سجده بر سجاده فرش در صورتى که از چیزهایى که سجده بر آنها صحیح است، بافته شده باشد، مانند خُمره، که از برگ درخت خرما بافته مى‏شود، جایز و صحیح است. اما اگر سجاده فرش از چیزهایى که سجده بر آنها صحیح نیست بافته شده باشد، سجده بر آن صحیح نیست.

- کسى که سجاده خود را زودتر از دیگران در مسجد پهن کرده، نسبت به آن مکان حق اولویت پیدا می کند و دیگرى نمى‏تواند در استفاده از آن مزاحم  او شود.

برای دیدن احکام نماز به صورت تصویری پیشنهاد میکنیم روی احکام نماز روی سجاده فرش کلیک کنید.

در صورن نیاز به دانستن روش های تطهیر فرش مسجد و نماز نجس روی لینک کلیک کنید.

مقالات مرتبط:

نگهداری و حفاظت از فرش  سجاده ای

نظافت و لکه گیری فرش سجاده ای

شستشو و خشک کردن فرش سجاده ای

در صورت نیاز به فرش سجاده ای میتوانید آن را به صورت مستقیم از کارخانه و شرکت سجاده فرش بخرید و هزینه ی خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.

خرید فرش محرابی و خرید فرش تشریفات کاشان نه تنها بسیار به صرفه است بلکه انتخاب های متنوعی را از نظر طرح و رنگ، شانه و تراکم و دریافت خدمات برای شما فراهم میکند.خدماتی چون نصب و مفروش کردن فرش سجاده ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

.

سوالات متداول

برای بسیاری از افراد سوال است که حکم نمازخواندن روی فرش نجس چیست؟نماز خواندن روی سجاده فرش یا هر چیز نجس که خشک باشد صحیح است اما بهتر مکان نماز پاک باشد. اگر فرش یا سجاده رطوبت داشته باشد نماز روی آن اشکال دارد. همچنین اگر موی سگ روی فرش سجاده ای یا .. باشد نماز باطل است.
اگر مکان نمازمتعلق به شخص دیگری است نمازگزار حتما باید از او اجازه بگیرد و در صورت کسب اجازه آنجا نماز بخواند در غیر این صورت نماز او غصبی و باطل است.اگر کسی در مسجد جانماز یا وسایل خود را درمکانی قرار داده وبه قول معروف جا گرفته باشد نباید فرد دیگری در آن مکان نماز بخواند.اگر کسی در جایی که نمیداند یا فراموش کرده غصبی است نماز بخواند یا اگر نداند تصرف در جای غصبی حرام است نمازش صحیح است.
نماز روی فرش ابریشم صحیح است و مشکلی ندارد. چون نمازخواندن با لباسی که از جنس ابریشم باشد مشکل دارد و استفاده از سجاده فرش و سجاده لباس و پوشش محسوب نمیشود.
Captcha