برای مشاهده ی توضیحات مربوط به تصاویر این گروه به آخر صفحه مراجعه و یا اینجا را کلیک کنید.

ویدئو


ویدیوها-خرید سجاده فرش و فرش سجاده ای مخصوص مسجد با قیمت مناسب


ویدیو های شرکت سجاده فرش سجاده نقش

تمامی فیلم ها و ویدیوهای مربوط به شرکت سجاده نقش کاشان در این قسمت قرارداده می شود.موضوع ویدیو ها موارد مختلفی است که در ادامه ذکر می کنیم:

معرفی محصولات اعم از فرش تشریفات و سجاده فرش محرابی

نصب فرش های سجاده ای به عنوان فرش مسجد و فرش نمازخانه در شهرهای مختلف

نحوه ی تولید و بافت فرش های سجاده ای در شرکت سجاده نقش

مواد اولیه ی مصرفی در تولید فرش سجاده ای

تیزرهای معرفی شرکت سجاده نقش کاشان

صحبت های مدیران شرکت سجاده نقش در مورد این شرکت سجاده فرش

و...