نمونه کارهای سال 1398-خرید سجاده فرش و فرش سجاده ای مخصوص مسجد با قیمت مناسب


نمونه های خرید فرش مسجد در سال 1398

شرکت سجاده نقش کاشان در سال 1398 توانسته بسیاری از سازمان ها ومراکز مختلف در سراسر کشور را به فرش های سجاده ای محرابی و فرش ترشیفات  تجهیز کند. هر یک از این مراکز در زمینه های مختلف فعالیت داشته اند و برای مسجد یا نمازخانه فرش سجاده ای یا فرش تشریفات خریداری کرده اند. حوزه ی فعالیت این مراکز شامل: نظامی و انتظامی، آموزشی، مذهبی، مراکز دولتی، مراکز وابسته به نظام پزشکی و مراکز بهداشت، و بسیاری از مراکز خصوصی

 

مهمترین مراکزی که در سال 1398 از شرکت سجاده نقش فرش سجاده ای محرابی خریداری کرده اند:

فرش مسجد دانشگاه علوم پزشکی قم

خرید فرش محرابی نمازخانه مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره)

خرید سجاده فرش نمازخانه دارالقرآن زرنق تبریز

فرش مخصوص مسجد جامع توپ اغاج بیجار

خرید فرش های سجاده ای مسجد پادگان شهید کچویی کرج

خرید فرش سجاده ای نمازخانه زندان تربت جام

خرید فرش نمازخانه دانشگاه تهران

سجاده فرش محرابی حسینیه دهقان ویلا

خرید فرش نمازخانه مدرسه های صادقیه تهران، دبیرستان دخترانه مومن آباد، مدرسه آمل

مهمترین مراکزی که در سال 1398 از شرکت سجاده نقش کاشان فرش تشریفات خریداری کرده اند:

فرش مسجد جامع کشار زیر بندرعباس

فرش نمازخانه دانشگاه مراغه

فرش نمازخانه تهران

برای مشاهده ی تمامی نمونه کارهای ما همراه با جزئیات کامل مانند متراژ ، طرح و رنگ فرش سجاده ای خریداری شده از منوی سایت نمونه کارها را انتخاب کنید همچنین میتوانید تصاویررا از گالری سایت  دسته های مختلف را انتخاب کنید و تصاویر را ببینید.