• 1397/04/20
نصب فرش سجاده در گچساران

نصب فرش سجاده در گچساران

خرید سجاده فرش برای فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: طرح فرخ کد 1030

رنگ: آبی فیروزه ای

ابعاد: 60*1.25

مکان: گچساران- مسجد امام جعفر صادق ع

تاریخ نصب: 1397/02/24

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.