• 1399/02/16
خرید فرش مخصوص مسجد

خرید فرش مخصوص مسجد

خرید فرش مخصوص مسجد از شرکت سجاده فرش سجاده نقش کاشان :

نوع سجاده فرش : خرید فرش محرابی

رنگ سجاده فرش: سبز

طرح سجاده فرش محرابی: سجاده فرش طرح متین کد 98112

تعداد شانه سجاده فرش: 500 شانه

متراژ سجاده فرش: 90 متر

مکان نصب فرش سجاده ای: مسجد دیزباد - نیشابور

تاریخ خرید سجاده فرش و نصب آن: 1399/02/05

نصب فرش سجاده ای: پرسنل مجرب شرکت سجاده نقش کاشان

خرید فرش مخصوص مسجد از شرکت سجاده فرش سجاده نقش کاشان

خرید فرش مخصوص مسجد از شرکت سجاده فرش سجاده نقش کاشان

سجاده فرش طرح متین یکی از طرحای جدید شرکت سجاده نقش است، که در رنگ های متفاوت و دلخواه مشتریان بافته می شود:

فرش های سجاده ای

 

.