• 1399/02/20
خرید فرش سجاده قیمت مناسب برای حسینیه

خرید فرش سجاده قیمت مناسب برای حسینیه

خرید فرش سجاده ای از شرکت سجاده نقش کاشان :

نوع فرش سجاده ای: فرش سجاده ای محرابی

طرح فرش سجاده ای: فرش سجاده ای طرح فرخ

رنگ فرش محرابی: قرمز

شانه سجاده فرش: فرش 500 شانه

متراژ:330 متر

تاریخ نصب فرش سجاده ای: 1399/02/10

مکان: حسینیه ابوالفضل لردگان ،یزدفرش-سجاده-ای

خرید-فرش-سجاده-قیمت-مناسب-برای-حسینیه

 

تصاویر بیشتر را از گالری  شرکت سجاده فرش سجاده نقش کاشان ببینید.

.