• 1399/03/09
سجاده فرش ایرانی برای مسجد

سجاده فرش ایرانی برای مسجد

خرید سجاده فرش ایرانی برای مسجد از شرکت سجاده نقش:

نوع فرش سجاده ای: فرش سجاده ای محرابی

طرح فرش سجاده ای :  فرش سجاده ای طرح معراج کد 1074

رنگ سجاده فرش محرابی: آبی

متراژ سجاده فرش: 160 متر

تعداد شانه فرش سجاده ای: 550 شانه

مکان: مسجد روستای کلها

تاریخ خرید سجاده فرش و نصب آن: 1399/03/05

نصب فرش سجاده ای: پرسنل مجرب شرکت سجاده نقش کاشان

سجاده فرش ایرانی برای مسجد

فرش سجاده قیمت مناسب برای مسجد

فرش محرابی مسجد

خرید سجاده فرش ایرانی برای مسجد از شرکت سجاده نقش

رنگ های مختلف سجاده فرش طرح معراج را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سجاده فرش طرح معراج

لازم به ذکر است که فروش سجاده فرش ایرانی برای مسجد و مدرسه  از شرکت سجاده نقش، در رنگ ها و تراکم های متنوع با شرایط ویژه ای همراه می باشد.

.