• 1397/04/20
نصب فرش مسجد در اسلام آباد غرب

نصب فرش مسجد در اسلام آباد غرب

خرید سجاده فرش برای فرش مخصوص مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح: طرح رضوان

رنگ: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: اسلام آباد غرب

تاریخ نصب: 1397/02/19

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

سجاده فرش طرح رضوان را از اینجا ببینید.

.