• 1399/03/10
خرید فرش مخصوص مسجد

خرید فرش مخصوص مسجد

خرید فرش مخصوص مسجد از شرکت سجاده فرش سجاده نقش کاشان :

نوع سجاده فرش : خرید فرش محرابی

رنگ سجاده فرش: زرشکی

طرح سجاده فرش محرابی: سجاده فرش طرح دیبا کد 1170

تعداد شانه سجاده فرش: 700 شانه

متراژ سجاده فرش: 300 متر

مکان نصب فرش سجاده ای: مسجد و حسینیه کندلوس مازندران

تاریخ خرید سجاده فرش و نصب آن: 1399/03/02

نصب فرش سجاده ای: پرسنل مجرب شرکت سجاده نقش کاشان

فرش مخصوص مسجد و حسینیه کندلوس

خرید فرش مخصوص مسجد

خرید فرش مخصوص مسجد و حسینیه کندلوس

خرید فرش مخصوص مسجد و حسینیه

 

سجاده فرش طرح دیبا یکی از طرحای شرکت سجاده نقش است، که در رنگ های متفاوت و دلخواه مشتریان بافته می شود:

فرش محرابی طرح دیبا

 

 

.