• 1397/04/20
نصب فرش سجاده ای در ساری

نصب فرش سجاده ای در ساری

خرید سجاده فرش برای فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح: طرح باستان

رنگ: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: ساری

تاریخ نصب: 1397/02/09

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

سجاده فرش طرح  باستان را از اینجا ببینید.

.