• 1397/04/25
نصب فرش سجاده ای در سمنان

نصب فرش سجاده ای در سمنان

خرید سجاده فرش مخصوص مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: طرح بارگاه

رنگ فرش سجاده ای: آبی فیروزه ای

ابعاد فرش سجاده ای: 60*1.25

مکان: سمنان

تاریخ نصب فرش سجاده ای: 1397/02/01

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.