• 1400/01/10
خرید فرش سجاده ای دانشگاه نیشابور

خرید فرش سجاده ای دانشگاه نیشابور

فرش سجاده ای نمازخانه دانشگاه نیشابور

طرح سجاده فرش: طرح باستان کد 620

رنگ فرش مسجد : سبز

تعداد شانه فرش سجاده ای: 500 شانه

متراژ فرش نمازخانه :820 متر

مکان: مسجد  و نمازخانه دانشگاه نیشابور

تاریخ خرید فرش محرابی: 1399/12/26

نصب فرش های سجاده ای: پرسنل مجرب شرکت سجاده نقش کاشان

سجاده فرش طرح باستان یکی از پرفروش ترین فرش های سجاده ای محرابی است که طی چند سال اخیر تعداد زیادی از مراکز دولتی، آموزشی، و مساجد و... این فرش سجاده ای را خریداری کرده اند و این فرش محرابی از طرح هایی است که در خرید آن حرفی ازقدیمی بودن و جدید بودن طرح نیست و همیشه طرفدار داشته است.

در ادامه تصاویری از خرید فرش محرابی طرح باستان و نصب آن توسط پرسنل سجاده نقش را در دانشگاه نیشابور مشاهده میکنید:

 

خرید فرش محرابی نمازخانه دانشگاه نیشابور

خرید  سجاده فرش نمازخانه دانشگاه نیشابور

خرید فرش  محرابی دانشگاه نیشابور

فرش نمازخانه دانشگاه نیشابور

فرش مسجد سجاده ای دانشگاه نیشابور

سجاده فرش-دانشگاه نیشابور

فرش مسجد دانشگاه نیشابور

فرش نمازخانه مسجد دانشگاه نیشابور

.