• 1397/04/25
نصب فرش سجاده ای  تشریفاتی در ساری

نصب فرش سجاده ای تشریفاتی در ساری

خرید سجاده فرش مخصوص مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای تشریفاتی

طرح فرش تشریفات: فرش تشریفات کد 5020

رنگ فرش سجاده ای: زرشکی - کرم

مکان: ساری

تاریخ نصب فرش سجاده ای: 1397/01/30

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.