• 1397/04/25
خرید فرش های سجاده ای مسجد در مازندران

خرید فرش های سجاده ای مسجد در مازندران

خرید سجاده فرش برای فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: طرح آفاق

رنگ فرش سجاده ای: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: مازندران - ساری

تاریخ نصب سجاده فرش: 1396/12/02

نصب فرش سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.