• 1397/04/25
نصب فرش سجاده ای  مسجد در شیراز

نصب فرش سجاده ای مسجد در شیراز

خرید فرش سجاده ای مخصوص مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح: طرح دیبا

رنگ: قهوه ای

ابعاد: 60*1.25

مکان: شیراز

تاریخ نصب: 1396/12/22

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

نمونه هایی دیگر از خرید سجاده فرش و اطلاعات سجاده فرش طرح دیبا را از اینجا ببینید.

 

خرید فرش محرابی مسجد بندرعباس

خرید فرش محرابی بندرعباس

خرید فرش مخصوص مسجد لاهیجان:

خرید سجاده فرش محرابی

.