• 1397/04/26
خرید فرش مخصوص مسجد در استان البرز

خرید فرش مخصوص مسجد در استان البرز

خرید فرش سجاده ای مخصوص مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: طرح ترنم

رنگ: آبی فیروزه ای

ابعاد: 60*1.25

مکان: استان البرز

تاریخ نصب: 1396/11/27

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.