• 1397/04/05
نصب سجاده فرش در ساری

نصب سجاده فرش در ساری

خرید سجاده فرش برای فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح: طرح رضوان

رنگ: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: ساری- مسجد ولیعصر

تاریخ نصب: 1397/02/17

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

سجاده فرش طرح رضوان را از اینجا ببینید.

با تشکر فراوان از هیئت امنا مسجد ولیعصر.

.