• 1397/04/26
نصب فرش سجاده ای در تهران

نصب فرش سجاده ای در تهران

خرید سجاده فرش برای فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: طرح فرخ کد 1030

رنگ: آبی فیروزه ای

ابعاد: 60*1.25

مکان: تهران 

تاریخ نصب: 1396/11/25

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.