• 1397/04/30
فروش فرش مخصوص مسجد در خرم بید

فروش فرش مخصوص مسجد در خرم بید

خرید سجاده فرش برای فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: طرح عرفان

رنگ فرش سجاده ای : آبی فیروزه ای

ابعاد سجاده فرش: 60*1.25

مکان نصب فرش سجاده ای : فارس - خرم بید

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.