• 1397/04/30
نصب فرش سجاده ای در کازرون

نصب فرش سجاده ای در کازرون

خرید سجاده فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح سجاده فرش: طرح شاهکار

رنگ: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: فارس - کازرون

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

سجاده فرش طرح شاهکار را از اینجا ببینید.

.