• 1397/04/31
نصب سجاده فرش در صفاشهر

نصب سجاده فرش در صفاشهر

خرید سجاده فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح فرش مسجد: طرح عرفان کد 1068

رنگ سجاده فرش: آبی فیروزه ای

ابعاد: 60*1.25

مکان: شیراز- صفاشهر

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.