• 1397/04/05
نصب سجاده فرش در سمنان

نصب سجاده فرش در سمنان

خرید سجاده فرش برای فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: طرح بارگاه

رنگ: آبی فیروزه ای

ابعاد: 60*1.25

مکان: سمنان

تاریخ نصب: 1397/02/01

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.