• 1397/05/02
خرید فرش های سجاده ای مسجد در ساری

خرید فرش های سجاده ای مسجد در ساری

خرید سجاده فرش مسجد از شرکت سجاده فرش سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: طرح شاهکار

رنگ منتخب فرش های سجاده ای: آبی

ابعاد هر محراب سجاده فرش: 60*1.25

مکان: ساری

تاریخ نصب سجاده فرش: 1396/07/04

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.