• 1397/05/13
نصب فرش های سجاده ای در  کردستان

نصب فرش های سجاده ای در کردستان

خرید سجاده فرش مخصوص مسجد با قیمت مناسب از شرکت سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: طرح شاهکار

رنگ: آبی

ابعاد سجاده فرش: 60*1.25

مکان: کردستان

تاریخ نصب سجاده فرش: 1397/05/01

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.