• 1397/05/13
خرید سجاده فرش مخصوص مسجد در لاهیجان

خرید سجاده فرش مخصوص مسجد در لاهیجان

خرید سجاده فرش مخصوص مسجد از شرکت سجاده فرش سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح فرش سجاده ای: طرح دیبا

رنگ سجاده فرش: قهوه ای

ابعاد: 60*1.25

مکان: لاهیجان- مسجد صاحب الزمان- ناصر کیاده 

تاریخ نصب: 1397/05/06

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

 

.