• 1397/05/13
نصب فرش سجاده ای تشریفاتی در قزوین

نصب فرش سجاده ای تشریفاتی در قزوین

خرید سجاده فرش مخصوص مسجد از شرکت سجاده فرش سجاده نقش:

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای تشریفاتی

رنگ فرش سجاده ای: قهوه ای

ابعاد فرش های سجاده ای: 60*1.25

مکان نصب فرش مسجد: قزوین

تاریخ نصب: 1397/05/12

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.