• 1397/06/13
نصب فرش سجاده ای در بجنورد

نصب فرش سجاده ای در بجنورد

فروش فرش سجاده ای مسجد با قیمت مناسب توسط  شرکت سجاده فرش سجاده نقش :

نوع فرش سجاده ای : فرش سجاده ای محرابی

نام طرح سجاده فرش: سجاده فرش طرح ضیافت کد 6030

رنگ سجاده فرش: گردویی

ابعاد فرش سجاده ای : 60*1.25

مکان نصب سجاده فرش: بجنورد

نصب سجاده فرش ها توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.