• 1397/04/05
نصب سجاده فرش در اهواز

نصب سجاده فرش در اهواز

خرید سجاده فرش برای فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح: طرح باستان

رنگ: آبی فیروزه ای

ابعاد: 60*1.25

مکان: اهواز

تاریخ نصب: 1397/02/12

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

سجاده فرش طرح باستان را از اینجا ببینید.

با تشکر فراوان از مشتری عزیزمان جناب آقای زنگنه.

.