• 1397/08/01
نصب فرش های سجاده ای در شهرستان کشاورز

نصب فرش های سجاده ای در شهرستان کشاورز

خرید سجاده فرش برای فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح فرش محرابی: سجاده فرش طرح عرفان

رنگ فرش سجاده ای : آبی فیروزه ای

ابعاد سجاده فرش: 60*1.25

مکان نصب فرش سجاده ای : مسجد جامع- شهرستان کشاورز

تاریخ نصب فرش سجاده ای: 1397/07/09

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.