• 1397/08/09
خرید سجاده فرش مسجد

خرید سجاده فرش مسجد

فروش فرش مسجد توسط شرکت سجاده فرش سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

کد طرح: 1068

نام طرح: سجاده فرش طرح عرفان

رنگ: آبی فیروزه ای

ابعاد: 60*1.25

مکان: مسجد ماهشهر

تاریخ نصب:1397/08/01

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

 

.