• 1397/08/09
نصب فرش سجاده ای مسجد در کرج

نصب فرش سجاده ای مسجد در کرج

خرید سجاده فرش مخصوص مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح: طرح باستان

رنگ: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: کرج

تاریخ نصب: 1397/08/05

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

سجاده فرش طرح باستان را از اینجا ببینید.

.