• 1397/08/09
سفارش درحال بافت  از اهواز

سفارش درحال بافت از اهواز

سفارش و خرید فرش سجاده ای مخصوص مسجد از شرکت سجاده فرش سجاده نقش:

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای تشریفاتی

طرح فرش سجاده ای: فرش سجاده ای تشریفاتی کد 5050

رنگ فرش سجاده ای: قهوه ای

ابعاد فرش های سجاده ای: 60*1.25

مکان نصب فرش مسجد:اهواز

بافت فرش های سجاده ای تشریفاتی در شرکت سجاده نقش.

با سپاس از اعتماد و اطمینان شما جناب آقای احمدی

.