• 1397/09/13
خرید فرش های سجاده ای مخصوص مسجد

خرید فرش های سجاده ای مخصوص مسجد

خرید فرش سجاده ای مسجد از شرکت سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح: طرح شاهکار

رنگ: آبی

ابعاد: 60*1.25

مکان: شهرستان نور،رویان،مسجد تاشکوه سفلی

تاریخ نصب:1397/09/11

نصب فرش های سجاده ای توسط پرسنل مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

شرکت سجاده نقش برای بسیاری از مساجد و نمازخانه های کشور، فرش سجاده ای نصب کرده است. جهت مشاهده ی این نمونه کارها روی اخبار و نمونه کارها کلیک کنید.

.