• 1397/09/18
خرید سجاده فرش در اهواز

خرید سجاده فرش در اهواز

خرید فرش سجاده ای از شرکت سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

رنگ: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: مسجد اهواز

تاریخ نصب:1397/09/13

نصب فرش سجاده ای توسط پرسنل مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.