• 1397/09/21
نصب فرش های سجاده ای برای مسجد

نصب فرش های سجاده ای برای مسجد

خرید فرش های سجاده ای  مسجد از شرکت سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: طرح شاهکار

رنگ: سرمه ای

ابعاد: 60*1.25

مکان: استان مرکزی، اراک

تاریخ نصب:1397/09/18

نصب فرش سجاده ای توسط پرسنل مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش در سراسر کشور صورت میگیرد.

.