• 1397/10/12
خرید سجاده فرش مسجد

خرید سجاده فرش مسجد

خرید فرش سجاده ای مسجد از شرکت سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح فرش سجاده ای محرابی: طرح بارگاه کد 1085

رنگ: قهوه ای

ابعاد: 60*1.25

مکان: مسجد بوشهر

نصب فرش سجاده ای توسط پرسنل مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

طرح بارگاه:

سجاده فرش طرح بارگاه

.