• 1397/04/20
نصب فرش های سجاده ای در تهران

نصب فرش های سجاده ای در تهران

خرید سجاده فرش برای فرش مخصوص مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح: طرح باستان

رنگ: آبی فیروزه ای

ابعاد: 60*1.25

مکان: تهران

تاریخ نصب: 1397/04/06

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

 

.