• 1397/11/17
خرید سجاده فرش مسجد(کرج)

خرید سجاده فرش مسجد(کرج)

فروش فرش مسجد توسط  شرکت سجاده نقش:

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: طرح ترنم کد 1033

رنگ منتخب فرش های سجاده ای: آبی فیروزه ای

ابعاد هر محراب سجاده فرش: 60*1.25

مکان: کرج

نصب فرش های سجاده ای توسط پرسنل مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است تا یکپارچگی و زیبایی محیط و کیفیت سجاده فرش های مسجد حفظ شود.

طرح ترنم را از اینجا ببینید:

سجاده فرش طرح ترنم کد 1033

 

.