• 1397/12/07
نصب فرش مسجد سجاده ای در شوش

نصب فرش مسجد سجاده ای در شوش

فروش فرش سجاده ای توسط  شرکت سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش های سجاده ای محرابی

نام طرح: سجاده فرش طرح دیبا

رنگ: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: مسجد شوش

نصب فرش های سجاده ای مسجد توسط پرسنل مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است تا یکپارچگی و زیبایی محیط و کیفیت سجاده فرش های مسجد حفظ شود.

.