• 1398/02/14
خرید سجاده فرش مسجد درخوزستان

خرید سجاده فرش مسجد درخوزستان

فروش فرش سجاده ای توسط  شرکت سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش های سجاده ای تشریفاتی

رنگ: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: مسجد فاطمیه (س)-خوزستان

تاریخ نصب فرش مسجد: 97/12/29

فروش فرش مسجد در رنگ ها و تراکم های متنوع با شرایط ویژه برای مسجد و مدرسه همراه می باشد.

نصب فرش های سجاده ای مسجد توسط پرسنل مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است تا یکپارچگی و زیبایی محیط و کیفیت سجاده فرش های مسجد حفظ شود.

.