• 1398/02/14
خرید فرش سجاده ای  از شرکت سجاده نقش در خوزستان

خرید فرش سجاده ای از شرکت سجاده نقش در خوزستان

فروش فرش مسجد سجاده ای توسط  شرکت سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش های سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: فرش مسجد طرح رضوان

رنگ فرش مسجد: سبز

ابعاد سجاده فرش: 60*1.25

مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)- خوزستان- شوش دانیال

تاریخ نصب فرش مسجد: 97/12/25

سجاده فرش مسجد+فرش سجاده ای+خرید سجاده فرش+فرش های سجاده ای+ فروش فرش مسجد+فرش مخصوص مسجد+شرکت سجاده فرش+فرش سجاده قیمتسجاده فرش مسجد+فرش سجاده ای+خرید سجاده فرش+فرش های سجاده ای+ فروش فرش مسجد+فرش مخصوص مسجد+شرکت سجاده فرش+فرش سجاده قیمت

سجاده فرش مسجد+فرش سجاده ای+خرید سجاده فرش+فرش های سجاده ای+ فروش فرش مسجد+فرش مخصوص مسجد+شرکت سجاده فرش+فرش سجاده قیمت

 

فروش فرش مسجد در رنگ ها و تراکم های متنوع با شرایط ویژه برای مسجد و مدرسه همراه می باشد.

نصب فرش های سجاده ای مسجد توسط پرسنل مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است تا یکپارچگی و زیبایی محیط و کیفیت سجاده فرش های مسجد حفظ شود.

.