• 1398/07/03
خرید فرش تشریفات

خرید فرش تشریفات

خرید فرش تشریفات از  شرکت سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش تشریفات

طرح سجاده فرش تشریفات: فرش تشریفات کد 5060

مکان: عسلویه

سفارش مشتری عزیزمان جتاب آقای رزاقی از عسلویه

فروش فرش مسجد در رنگ ها و تراکم های متنوع با شرایط ویژه برای مسجد و مدرسه همراه می باشد.

نصب فرش های سجاده ای مسجد توسط پرسنل مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است تا یکپارچگی و زیبایی محیط و کیفیت سجاده فرش های مسجد حفظ شود.

 

.