• 1397/04/20
نصب فرش سجاده ای در بابک

نصب فرش سجاده ای در بابک

خرید سجاده فرش برای فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح فرش سجاده ای:  طرح آفاق

رنگ: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: بابک

تاریخ نصب: 1397/03/12

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.