• 1398/09/30
خرید فرش نمازخانه

خرید فرش نمازخانه

خرید سجاده فرش از شرکت سجاده نقش کاشان :

نوع فرش سجاده ای: فرش سجاده ای محرابی

طرح فرش محرابی: فرش محرابی طرح باستان

رنگ فرش نمازخانه: گردویی

متراژ:147 متر

شانه: 500 شانه

ابعاد سجاده فرش: 60*1.25

مکان:دبیرستان دخترانه مومن آباد، سمنان

خرید-سجاده-فرش-محرابی، بیع-سجاد-مع سعر سجاد مناسبه

فرش-سجاده-قیمت-مناسبنصب سجاده فرش محرابی توسط پرسنل مجرب شرکت سجاده نقش کاشان صورت گرفته است.

.